Gottskärs Havsbad – Samrådsunderlag för vattenverksamhet