Delägda fastigheter

You are here: Home / Portfolio Item

Kvarteret Banken – Kungsbacka

Delägt i konsortiet Kungshus Fastighetsförvaltning AB Förvaltas av: Alania AB/Christofer Bengtsson Fastighetsskötare: Kungsrikets Fastighetsservice Antal hyreslägenheter 6st samt lokaler