Andrahandsuthyrning

Vi tillåter endast andrahandsuthyrning under ett år vid följande situationer:

  1. Prova på samboförhållande
  2. Studera på annan ort (om studietiden är längre än ett år ska ny ansökan göras efter 1 år)
  3. Tillfälligt arbete på annan ort

Här kan du hämta en ansökan om andrahandsuthyrning av din lägenhet. Skriv ut blanketten och fyll i den samt skicka in den till oss. Tänk på att det tar 4-6 veckor innan du får svar på din ansökan var därför ute i god tid.

När vi har godkänt andrahandsuthyrning av din lägenhet behöver ni skriva ett andrahandskontrakt vilken vi vill ha en kopia på.

Tänk på att det alltid är den som står för förstahandskontraktet som är ansvarig för allt som händer i lägenheten och att hyran blir betald i tid. Därmed är det också densamme som eventuellt blir vräkt om klagomål uppstår eller vid försenad/utebliven hyresbetalning.

Andrahandsuthyrning är inget vi rekommenderar då det alltid medför stora risker, så tänk igenom beslutet noggrant. Vi har tyvärr dåliga erfarenheter av detta.

Länkar

blankett för ansökan om andrahandsuthyrning
andrahandsavtal

Compare listings

Compare