Uppsägning

När du ska säga upp din lägenhet bör du vara ute i god tid eftersom det är 3 månaders uppsägningstid enligt lag som gäller. Uppsägningstid räknas från den sista i månaden från att vi har fått den skriftliga uppsägningen inlämnad och påskriven av den/de som står för hyreskontraktet. Använd alltid baksidan av ditt hyreskontrakt längst ned där det står ”överenskommelse om avflyttning.

Datumet då kontraktet upphör att gälla räknar du fram 3 månader från den 1:e i kommande månad. Ex. om du lämnar in uppsägningen under mars månad räknas första månaden från 1/4 och du ska då vara utflyttad den 30/6 och lämna nycklar mm senast kl 12.00 första vardagen därefter om ingen annan överenskommelse har träffats.

Vet du med dig att du kommer att flytta tidigare kan du själv komma överens med den inflyttande om annat datum men det är deras beslut som gäller och ni måste också informera oss om ändringen. Ni får då själva göra upp det ekonomiska för vi backar inte utskrivna avier.

Compare listings

Compare