AB Hundra fastigheter förvärvar Hamnkrogens fastighet i Gottskär

Vårt senaste förvärv är Skällared 3:55 mest känd som Hamnkrogen i Gottskär.

De tidigare ägarna, Lillie-Maj och Jens, var välkända Gottskärsprofiler och efter Jens bortgång har Lilie-Maj själv klarat att driva detta vidare på ett bra sätt. Efter dryga 40 år i hennes ägo tar AB Hundra Fastigheter över fastigheten med tillträde 2016-02-01.

Vi känner mycket för Gottskär och förstår att detta är en viktig samlingspunkt, så vi tänker bevara och driva det i samma anda. Vi vill att restaurangen ska leva vidare och övrigt näringsliv är också en tillgång för Gottskär så det kommer vi att värna om, men vi vill förbättra förutsättningarna så olika verksamheter kan bedrivas här.

Fastigheten behöver en hel del åtgärder som vi efter hand kommer att beta av, men det första vi kommer att göra är det mest akuta som t.ex. hamnen nedanför. Alla stormar har tagit hårt på piren som knappt hänger ihop längst ut och det måste vi i första hand snarast åtgärda eftersom det är en säkerhetsrisk. Några utrymmen som inte är uthyrda idag kommer också att renoveras/ byggas om för att sedan hyras ut.

Compare listings

Compare