Gottskärs havsbad

Gottskärs Havsbad – Visioner, planprocessarbete och preliminär tidplan

Visioner Enligt översiktsplanen som antogs 2006-04-27, ska Gottskärsområdet fortsätta utvecklas som en egen del med ett eget centrum. Skällared 3:55 ses som en katalysator som möjliggör utvecklingen av Gottskär i enlighet med översiktsplanen. Den gamla fastigheten kommer att rivas och ge plats för ett helt nytt handikappanpassat, kustliknande bostadsområde. Detta kommer att ge...

Gottskärs Havsbad i media

Under augusti och september har ni kunnat läsa om Gottskärs Havsbad och våra planer i Media. Här kommer länkar och tidningsurklipp för er som är intresserade. Länkar till onlinenyheter: Kungsbacka-Posten 2016-09-12Norra Halland...

Idéskisser Gottskärs Havsbad

Efter vårt förvärv av fastigheten med Hamnkrogen i Gottskär har vi nu namnändrat bolaget till "Gottskärs Havsbad AB". Det är det gamla ursprungsnamnet som är återtaget. Vi vill med dessa skisser visa våra planer för fastigheten och det nya...

Upprustning och förnyelse av del av Gottskär

Jonas & Marianne Hillhammar, AB Hundra Fastigheter, har köpt Skällared 3:55 (Hamnkrogen i Gottskär) med tillträde 2016-02-01. Vi känner mycket för Gottskär, som är en ”pärla” i Kungsbacka Kommun, därför vill vi göra något riktigt bra som kan öppna upp för en levande miljö. Vi önskar ett gott samarbete med både kommunen och övriga aktörer. Vi tänker oss en upprustning av...

AB Hundra fastigheter förvärvar Hamnkrogens fastighet i Gottskär

Vårt senaste förvärv är Skällared 3:55 mest känd som Hamnkrogen i Gottskär. De tidigare ägarna, Lillie-Maj och Jens, var välkända Gottskärsprofiler och efter Jens bortgång har Lilie-Maj själv klarat att driva detta vidare på ett bra sätt. Efter dryga 40 år i hennes ägo tar AB Hundra Fastigheter över fastigheten med tillträde 2016-02-01. Vi känner mycket för Gottskär och...

Compare listings

Compare