Upprustning och förnyelse av del av Gottskär

Jonas & Marianne Hillhammar, AB Hundra Fastigheter, har köpt Skällared 3:55 (Hamnkrogen i Gottskär) med tillträde 2016-02-01.

Vi känner mycket för Gottskär, som är en ”pärla” i Kungsbacka Kommun, därför vill vi göra något riktigt bra som kan öppna upp för en levande miljö. Vi önskar ett gott samarbete med både kommunen och övriga aktörer.

Vi tänker oss en upprustning av fastigheten som kan innebära nybyggnation och som även kan sätta igång en utveckling för hela Gottskär.

Den skulle omfatta en större och säkrare båthamn, promenadstråk, kommersiell verksamhet och bostäder.

Tomten med dess vattenrätt och planbestämmelser skulle kunna, med mindre planändringar, erbjuda en fin hamn för ca 100-150 st båtplatser beroende av storlek.  Gångstråk i form av bryggor längs vattenlinjen som kan leda norrut till utholmen, med dess fina bad, samt söderut ner till segelsällskapet Kaparens klubbhus. Restaurangen kunde flyttas ut närmare den tänkta nya hamnen med brygga framför och flera tillfälliga tilläggningsplatser som möjliggör spontana gästvisiter från havet för lunch, fika, glass, shopping eller strosande.

Kommersiell verksamhet finns redan idag, men den kan gärna utvecklas. Vi tänker oss att verksamhetslokalerna förläggs i väster längs bilvägen ner till Gottskär och kantas med riktiga trottoarer för gångtrafikanters säkerhet, gärna gatsten. Bostäderna läggs åt andra hållet, som merparten av de befintliga idag, för att utnyttja den fina havsutsikten.

Tomtens marknivå skiljer ca 4m vilket gör att det finns möjligheter att bygga garage under bostäderna och fördelen är att allt är bergsgrund vilket gör det stabilt. Marken på andra sidan vägen framför gatuköket ingår i Skällared 3:55 och skulle ev. kunna utnyttjas till parkerings-platser.

Vi önskar snarast få till stånd ett möte för att närmare presentera våra idéer.

Jonas & Marianne Hillhammar

AB Hundra Fastigheter

Compare listings

Compare