Idéskisser Gottskärs Havsbad

Efter vårt förvärv av fastigheten med Hamnkrogen i Gottskär har vi nu namnändrat bolaget till ”Gottskärs Havsbad AB”. Det är det gamla ursprungsnamnet som är återtaget. Vi vill med dessa skisser visa våra planer för fastigheten och det nya Gottskär.

Compare listings

Compare