Hamnkrogen Gottskär/ Skällared 3:55

Helägd sedan 2016-02-01 Antal lägenheter: 8st Antal lokaler: 6st Planändring är under arbete och kommer ut på samråd ca april-20. Omfattning: ca 75st bostäder Indäckat, ej synligt garage inunder: ca 130 p-platser. Lokaler i fastigheten: ca 3-4st Lokaler i sjöbodar: ca 10-15st Separat Restaurangbyggnad: 1st Småbåtshamn fasta båtplatser: ca 140st Gästplatser: ca 40-75st gästplatser Kaj/bryggstråk för gångtrafik ut till Utholmens badplatser. Vågbrytare/pir med Offentlig bastu med bad ramp, torghandelsstånd, sittplatser för rekreation och åskådarmöjligheter vid segeltävlingar.

  • Share on Google+